skip to Main Content

Als je zwanger bent, kun je je hier aanmelden bij onze praktijk.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Als je hieronder je gegevens zo compleet mogelijk in wilt vullen, hebben wij bij ons eerste contact meteen alle goede gegevens bij de hand.
Je wordt het eerstvolgende spreekuur gebeld voor het maken van een afspraak. Op maandagavond tussen 19-20 uur of op woensdag/donderdagmiddag tussen 16-17 uur.

De praktijk is bereikbaar via één centraal telefoonnummer, namelijk: 0475 – 38 38 88.
Na het bellen van dit nummer krijgt u een keuzemenu te horen. Luistert u dit menu rustig af, alvorens u een keuze maakt.

We hopen je snel op de praktijk te zien!

Ik meld me aan voor een zwangerschapscontrole
janee

Ik meld me aan voor nazorg in het kraambed
janee

Ik meld me aan voor een anticonceptieconsult en/of het plaatsen van een spiraal
janee

Ik meld me aan voor een kinderwens consult
janee

Je persoonlijke gegevens (vul het zo compleet mogelijk in)

Je naam*

Je voorletters*

Je achternaam*

Je meisjesnaam

Je geboortedatum (d/m/j)

Postcode

Huisnummer

Straat

Woonplaats

Je email*

Je telefoonnummer (overdag)*

Je telefoonnummer (avond)*

Voornaam partner/echtgenoot

Achternaam partner/echtgenoot

Burgerlijke staat
gehuwdsamenwonendalleenstaand

Gebruik je de naam van je partner?
janee

Je huisarts

Je verzekering

Je verzekeringsnummer

Je BSN nummer

Wat was de eerste dag van je laatste menstruatie (indien je zwanger bent)

Heb je nog een vraag of opmerking?

Ik ga akkoord met de beveiligde opslag en verzending via deze website

Verloskundige praktijk Roermond gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Wij delen cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wij bewaren cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens, wij houden met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Wij vragen toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Tevens informeren wij cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van haar persoonsgegevens. Wij informeren onze cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Wij informeren cliënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaan verrichten.

Back To Top